Denna PowerPointmall ger dig:

  • En kort introduktion till besökares personer
  • Hur du presenterar besökares personer
  • Ett exempel på en komplett besökares person

Mallen hjälper dig att snabbt förklara besökares persona så du kan sprida den informationen i företaget i ett format alla kan läsa.

Marknadsförarens mall för besökarperson

Kontaktuppgifter

 

Verifiera att du är en människa