Mall för att skapa besökares personer

Denna PowerPoint mall ger dig: 

  • En kort introduktion till besökares persona
  • Hur du presenterar besökares persona
  • Ett exempel på en komplett besökares persona

Mallen hjälper dig att snabbt förklara besökares persona så du kan sprida informationen i organisationen i ett format alla kan läsa.