Guide för att skapa häftiga eböcker

Denna guide beskriver hur du:

Designar en eBok i PowerPoint

Hur du effektivt skriver en eBok

Designar en eBok i PowerPoint

Hur du optimerar eBöcker för generering av leads

Hur du genom eBöcker odlar leads

Hur du mäter resultatet