Behöver Ni vår hjälp?

  • Vet Ni om besökare rör sig på hemsidan som Ni vill?
  • Vet Ni hur Ni vill att besökare ska röra sig på hemsidan?
  • Vet Ni hur relevanta olika sidor är för besökare?
  • Vet Ni om det finns flaskhalsar på olika sidor?
  • Vet ni om mobila besökare och besökare från stationära datorer rör sig på olika sätt på hemsidan?

Hör av dig! Låt oss ha en diskussion!

Namn (obligatoriskt)

Mejl (obligatoriskt)

Meddelande