Hur Du Optimerar Hemsidan För Konvertering - Som Ett Proffs!
2886
post-template-default,single,single-post,postid-2886,single-format-standard,bridge-core-3.2.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Hur Du Optimerar Hemsidan För Konvertering – Som Ett Proffs!

Lästid 4 min

Det är med konverteringsoptimering som med en resa. Det finns en färdplan som guidar från start till mål. För utan en färdplan ägnar du dig åt slumpmässig optimering. Processen för att konverteringsoptimera måste vara tydligt definierad och ha tydligt start och mål. Om inte kommer slutdestinationen att missas. Kanske känns det som en självklarhet men det är det inte.

Visst, större företag med en organisation för optimering av hemsidan har en färdplan och som hela tiden uppdateras. Men hur gör det mindre eller medelstora som inte har en egen organisation?

Undvik Slumpmässig Optimering

Slumpmässig optimering inträffar när du optimerar hemsidan utan en tydlig målsättning.

Ett exempel är när man identifierar problem baserade på metoder som branschen använder. Sedan bär det av att fixa de med förhoppningen att det på något sätt ska förbättra verksamhetens resultat. Ett annat exempel på slumpmässig optimering är när frågan ”Vad ska jag göra härnäst?” hela tiden dyker upp. Som när analysen börjar med att du tittar på rapporten i Google Analytics för Alla sidor eller Landningssidor.

Tanken är god då resonemanget bakom att förbättra prestationen av toppsidor (när det gäller trafik) skapar förbättringar. Dock kan ingen säga vad det är som kommer att förbättras. Ta avvisningsfrekvens som exempel. Vad händer om vi kan minska avvisningsfrekvensen på de bästa landningssidorna?

Om en landningssida har en högre avvisningsfrekvens än hemsidans genomsnitt, ja, då är det naturligt att tänka att den stöter bort besökare. Samtidigt är avvisningsfrekvens ett knepigt begrepp som kan betyda mycket:

  • Sidan tillfredsställer inte besökares behov och de avviker.
  • Sidan tillfredsställer till 100 procent så det finns ingen idé att gå vidare.
  • Det är inte rätt besökare som kommer till landningssidan. Det är inget fel på landningssidan utan det är trafiken som inte är relevant.

Läs hur Avinash Kaushik definierar avvisningsfrekvens.

Så är hög avvisningsfrekvens bra eller dåligt? Här finns inget rätt eller fel svar. Det beror på hur du tolkar datat.
Bounce rate

Men oavsett vad avvisningsfrekvensen visar finns det inget samband mellan avvisningsfrekvens och försäljning. Att öka eller minska avvisningsfrekvensen resulterar inte i en direkt ökning eller minsking av försäljningen. Med andra ord finns det ingen garanti för att en minskning av avvisningsfrekvensen förbättrar resultatet. Chansen är lika stor som att singla slant och förvänta sig “huvud”.

Mycket av konverteringsoptimeringen idag utgår från vad jag skulle säga den gamla skolan. Den utgår från att utvärdera sidlayouter via olika typer av A/B tester, multivariata tester, var besökare klickar, osv för att förbättra verksamhetens resultat.

A-B 2

Visst hade det varit fantastiskt om A/B tester vore mirakelkuren för alla konverteringsproblem. Dock är verkligheten en annan, de är inte mirakelkuren!

Du behöver göra mycket mer än att utvärdera sidlayouten för att förbättra verksamhetens resultat.

Det är inget fel på A/B tester eller konverteringsgrader i sak. För mig som arbetar med att göra hemsidor till en maskin som bidrar till verksamhetens resultat är A/B tester ett av verktygen. Och har sin plats och hjälper i vissa situationer.

Men och ett STORT men!

Om du börjar din optimeringsresa med att utvärdera sidlayouter och göra A/B tester kommer du inte få optimala resultat utan kanske till och med kasta tid och pengar i sjön!

Om det inte är fråga om en väldigt liten hemsida och optimeringsprocessen utgår från toppsidor kommer resan aldrig att nå målet. Men även så, visst du kan enkelt på en liten hemsida hitta topp 10 sidorna. Men kommer det att generera resultat? När? Hur stort blir det? Och hur lång tid tar det?

Svaren på frågorna kommer att vara lika slumpmässiga som optimeringen i sig om du väljer att inte följa en formaliserad process.

Fastställ Vad Verksamheten Prioriterar

Svaret på den här frågan får du från de personer som är ansvariga för verksamheten och inte från Google Analytics rapporter eller för den delen hemsidan. Så börja med att prata med människor.

Ta reda på:

  • Mål med verksamheten
  • ”What´s up” inom marknadsaktiviteter
  • Smärtpunkter om hur hemsidan upplevs, med kampanjer, osv
  • Produkter
  • Målgrupp
  • Konkurrensen
  • Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Vad jag är ute efter är att det handlar om att känna verksamheten. Vad är viktigt för den och hur ser affärsklimatet ut i branschen.

Fastställ Vad Som Prioriteras På Hemsidan Och Via Kampanjer

Allt för ofta börjar optimeringsprocessen med ett besök på hemsidan med utgångspunkten att hemsidan korrekt reflekterar verksamhetens behov och önskningar eller vad verksamheten prioriterar. Något som inte alltid stämmer!

Om en verksamhet till exempel vill öka antalet abonnenter på sin blogg och bloggen inte ens finns i toppnavigeringen. Ja, då skvallrar det om att det finns en klyfta mellan vad verksamheten prioriterar och vad som prioriteras på hemsidan. Samma sak om verksamheten prioriterar försäljning via hemsidan men marknadskampanjer driver trafik istället för konverteringar.

Och för att ta reda på eller göra en analys av verksamhetens prioriteringar jämfört med hemsidans, måste du börja med verksamhetens prioriteringer. Börjar du med hemsidan hamnar du fel direkt!

Fastställ Vad Målgruppen Prioriterar

Ofta utgår marknadsundersökninger från att det som verksamheten prioriterar är också prioriterat av målgruppen. Det verksamheten säljer är exakt det målgruppen vill ha.

Och när så inte är fallet vilket ju inte är ovanligt, ja, då kastas pengar bort vilket leder till hög kundanskaffningskostnad. Känner du igen dig? Samtidigt om verksamheten endast har en produkt eller tjänst att erbjuda, då finns få valmöjligheter. Men möjligheten finns alltid att fokusera på de produkter som genererar mest omsättning. Och förresten bör strategin aldrig vara att öka försäljningen på alla produkter.

Och Till Sist

Fastställ var klyftorna finns mellan verksamhet, hemsida och kunder.

Resultatet av att analysera klyftorna mellan verksamhet, hemsida och kunder kallas för konverteringsproblem. Till exempel om kunder vill veta fraktkostnaden så snabbt som möjligt för att kunna bestämma sig men den inte visas på hemsidan förrän vid utcheckning. Eller om du annonserar i hela Sverige men kunderna kommer från Stockholm.

Hör av dig