Mäter Du Hur Bloggen Lyckas Med Att Styra Besökare - maxahemsidan
1842
post-template-default,single,single-post,postid-1842,single-format-standard,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Mäter Du Hur Bloggen Lyckas Med Att Styra Besökare

Lästid 4 min

Människor besöker din blogg, ok! Men kommer de tillbaka regelbundet och framför allt engagerar de med dinGoogle-Analytics-icon2a landningssidor och konverterar? I Google Analytics kan du via gruppanalys mäta framgången och se hur det går med dina ansträngningar. Om du kommer någonstans!

För målet med att blogga från ett företagarperspektiv är ju att öka kännedomen om produkter och driva kvalificerad trafik till landningssidor.

 

Varför Investerar Företag I En Blogg?

Bara så vi har samma uppfattning! De flesta företag som investerar i en blogg gör det för att skapa kännedom online om sina produkter. Bloggen är oftast inte inriktad på produkter utan täcker ämnen som potentiella köpare och användare är intresserade av. Tanken är att läsarna indirekt exponeras för varumärket när de besöker bloggen. Förhoppningsvis utvecklar de en positiv bild av varumärket och kommer ihåg produkten. Sedan när behovet finns så undersöker de produkten och förhoppningsvis köper.

Första gången en person besöker bloggen är det alltså inte säkert att besökaren klickar vidare till en landningssida. Samtidigt är detta slutmålet för företagaren att bloggbesökaren skall gå vidare till en landningssida. För just denna anledning är det superviktigt att kunna mäta om bloggbesökare kommer tillbaka och lär sig mer om dina produkter. Och eventuellt blir kunder!

 

Mäta Framgång!

Hur mäter man bloggens påverkan på produktkännedom? Kännedom är ett ganska flummigt koncept och kan definieras på flera sätt. Från ett webbanalysperspektiv kan du lösa problemet genom att definiera kännedom som besökt en landningssida. Utifrån det går det sedan att skapa en mätbar definition av framgång.

Graden av framgång när det gäller kännedom och bloggen mäts via procentandelen av bloggbesökare som också besöker en landningssida (med produktinnehåll). Detta kan till exempel åstadkommas via ett mål i Google Analytics som mäter varje besök till en ”inte” bloggsida. Om övriga sidor det vill säga är landningssidor med produktrelaterat innehåll. Så här ser det reguljära uttrycket ut där du sedan sätter villkoret ”inte matchar”: ^(/[^b]|b[^l]|bl[^o]|blo[^g]|blog[^/]). Om huvud URLen inte är ”blog” ändrar du till vad den nu är.

Men om du inte har skapat ett mål vilket nog är det som är vanligast, hur gör du då? Jo använder gruppanalys i Google Analytics för att räkna antalet besökare som först besökte bloggen och senare en landningssida med produktrelaterat innehåll.

 

Exempel Om Det Inte Finns Ett Mål I Google Analytics

Sätta Upp Grupp 

Målet med denna övning är att definiera en grupp av användare i Google Analytics som hittade hemsidan via bloggen för första gången mellan 10 maj – 9 juni. Först skapar du ett avancerat segment genom att välja datum under fliken ”Datum för första besök”. Jag har döpt segmentet till ”ImpactGrupp maj-juni 9 Stories Landningssida”. Bra namn för mig men kanske inte för dig.

datumsegment

Sedan vill vi endast se förstagångsbesökare som kom till bloggen. Det åstadkommer vi genom att isolera de via fliken ”Villkor”

villkor segmment 2

Ovan bild beskriver hur det avancerade segmentet är uppbyggt.

  1. Filtrera på användare (inte besök) då vi ju skapar en grupp användare som vi vill spåra över tid. Hade jag valt besök skulle segmentet endast visa besök från den här gruppen som landade på bloggen och inte återkommande besök som inkluderar eventuella besök på produktsidor som leder mot ett köp.
  2. Dimensionen Målsida fungerar som filter. Genom det säkerställs att personen inte besökt någon annan sida än bloggen först. Bloggen i detta fall ligger under årtal i hemsidans struktur. Och för att se flera årtal använder jag ett reguljärt uttryck.
  3. Slutligen väljer jag “Nya besökare/New Visitor”. Då fångas ingen som besökte hemsidan mellan 10 maj – 9 juni via en produktsida för att sedan komma tillbaka och besöka bloggen.

 

Spåra Gruppen

Nu när det avancerade segmentet är klart kan jag titta i vilken rapport som helst – inklusive anpassade rapporter – för att se olika aspekter på besöksbeteendet.

GA bild 1

  • Antalet nya användare som kom direkt till bloggen under perioden varierar en hel del dag för dag. Spetsarna är på de dagar nya blogginlägg publicerades. Det roliga är att människor faktiskt klickar på inläggen när de dyker upp i olika media. Mindre roligt är att antalet under perioden är litet. Samtidigt började det här företaget att blogga för bara några månader sedan och det tar ganska lång tid innan resultatet kommer i form av fler besök.
  • Gruppen har 80 medlemmar som kommer att ligga till grund för medvetenhetsgraden
  • Den här hemsidan säljer inget men har skapat ett mål i Google Analytics för ett kontaktformulär. Under perioden har inget fyllt i som besökt bloggen och sedan en landningssida.

 

Kalkylera Medvetandegraden

För att kallkylera medvetandegraden tydligt måste vi definiera ett förhållande. Medvetandegrad = Gruppanvändare som tittade på en produktsida/Alla gruppanvändare.

Jag vet nämnaren – 80 – från rapporten ovan. Sedan för att räkna ut täljaren så måste jag isolera användare i den här gruppen som besökt en produktsida. Det gör jag genom ett avancerat filter som visar endast icke bloggsidor och användare.

filter ex målssida

I rapporten nedan kan jag se att antalet användare är 8.

GA bild 2

Detta betyder att Medvetandegraden = 8/80 = 10 %. Alltså 10 % av användarna i gruppen besöker produktsidor efter bloggen. Och även om antalet är litet så är medvetandegraden bra.

Medvetandegraden går lite felaktigt att benämna med ordet klickfrekvens. En klickfrekvens på 10 % är superbra. Men vi vet inte om den borde vara 25 % eller 50 %.

Medvetandegraden varierar beroende på blogginnehåll såklart. Men ambitionen bör vara att varje inlägg ska försöka styra användaren vidare in på produktsidor. Och att medvetandegraden hela tiden ska öka.

 

Kalkylera Återkommande Besökare

Som du redan vet är en av bloggens uppgifter att generera en lojal publik eller återkommande publik. För att se de är det enkelt att applicera ett filter som plockar ut de inom gruppen som gjort fler än en session.

sessionfiiler

Då ser gruppen ut så här!

repetvisit

67 användare har genomfört mer än en session. Det betyder att andelen återkommande besökare = 67/80 = 84 %. Alltså andelen användare i gruppen som gjort återkommande besök! Bloggen verkar engagera i alla fall!

 

Slutsats

Detta är ett exempel på hur man kan använda grupper i Google Analytics för att spåra hur bloggen lyckas med att flytta besökare i säljtratten. Vad som sedan är en bra eller dålig medvetandegrad beror såklart på bransch, syfte med hemsidan, mm. Oavsett är det ett bra sätt att öka förståelsen för bloggens påverkan på hemsidan. Och om bloggen ger effekt genom en ökande medvetandegrad eller tvärtom vilket signalerar att något inte är bra med innehållet.