Automatiserad Marknadsföring – Har Du Inte Börjat Är Det Dags Nu! - maxahemsidan
1614
post-template-default,single,single-post,postid-1614,single-format-standard,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Automatiserad Marknadsföring – Har Du Inte Börjat Är Det Dags Nu!

Lästid 5 min

Visste du att det förutspås att vid 2020 kommer 85 % av kunder hantera sin relation utan att prata med en enda mäFetimagensklig varelse! Detta på grund av automatiserad marknadsföring. Om du inte redan börjat är det är dags. Att införa en automatiserad marknadsföring som möter dessa potentiella kunders digitala kroppsspråk och skapar en relation! Och det behöver inte vara komplicerat.

Automatiserad marknadsföring är den något känslokalla benämningen på föreställningen att göra din marknadsföring mer människovänlig. Uttrycket i sig ger en bild av komplexa algoritmer och kommunikationsflöden mer robotiserade än mänskliga.

Du kanske har en databas med några tusen kontakter. Och varje månad skickar du ett mail till alla med nyheter och annan blandad information. Vid mässor eller andra event bjuder du in kontakterna och potentiella kunder via mail. Låter jättebra, men att guida köparen på sin resa i denna numera innehållsdrivna värld är inte så enkelt som att schemalägga sporadiska mail.

Det finns som du vet ingen modell som passar alla då det finns för många olika scenarios. Istället måste en typ av uppvaktning ske mellan köpare och säljare som är anpassade efter köparen. Och det är här automatiserad marknadsföring kommer in. Företaget Hubspot är en av marknadsledarna.

Automatiserad Marknadsföring Hjälper Dig:

  1. att konvertera besökare på hemsidan till leads
  2. att vårda leads med hjälpsamt innehåll tills de är beredda att köpa
  3. att hantera enkla och återkommande aspekter av mänskliga relationer

Ett bra system för automatisering av marknadsföring gör detta möjligt på ett så smärtfritt sätt som möjligt. Som till exempel Hubspot. HubSpot behöver endast tre verktyg för att få automatiserad marknadsföring att fungera: Listor, arbetsflöden och epost.

”Nedan beskriver jag med exempel jag tagit från HubSpot hur du kan utveckla din strategi för automatiserad marknadsföring.”

1.     Att Konvertera Besökare

Skicka Smartare Mail

Automatiserad marknadsföring gör det möjligt att automatiskt skapa segmenterade och ständigt uppdaterade listor. Listor som är baserade på uppgifter i en databas eller historiska händelser som du genomfört i syfte att bättre kommunicera med dina kontakter.

Tips: Skapa smarta listor för varje ny typ av nedladdning som du gör tillgänglig på hemsidan. Och koppla annat liknande innehåll till listan så det skickas till de som redan visat intresse.

Exempel från HubSpot: Hur du skapar en smart lista

Personifiera Mail Genom En Familjär Avsändare

Se till att respektive säljare står som avsändare genom dynamisk avsändarinformation istället för att kopiera samma mail för alla säljare. Och om inte leadset har en ansvarig person i databasen sätter du in nästa person högre upp i organisationen. Detta namn dyker sedan upp för varje leads som inte har en ägare.

Exempel från HubSpot: Hur personifiera “Från” namn och epostadress

Återaktivera Slumrande Leads

Du kan sätta upp ett arbetsflöde som automatiskt till exempel skickar ut ett mail efter 90 dagar utan engagemang från leadset. I mailet kan du inkludera något värdefullt innehåll som förhoppningsvis och på ett meningsfullt vis får leadset tillbaka till säljtratten.

Tips: Har du leads som inte konverterar igen? Skapa en lista med de som inte varit engagerade med varumärket på länge och sluta maila de. Detta kommer åtminstone att förbättra konverteringsgraden och förhindra att meddelanden klassificeras som spam.

Läs mer: Hur Använda mail för att åter-engagera sömniga abonnenter.

2.     Att Vårda Leads

Skicka Epostkampanjer Droppvis

Detta är den vanligaste funktionen idag när det gäller automatiserad marknadsföring. Du använder en smart lista och ett arbetsflöde. Och via det kan du skicka en serie automatiserade mail till kontakter efter det att de laddat ner ett innehåll. Eller på annat sätt gett dig relevant kontaktinformation.

Tips: Låt kampanjen göra sitt jobb och blanda inte in andra arbetsflöden. Så du inte stör den historia du berättar. Och du kan alltid skicka annan typ av uppdatering när kampanjen är över.

Exempel från HubSpot: Hur du sätter upp kampanjer via arbetsflöden i syfte att vårda leadset

Tidsbestämd Kommunikation Om Olika Evenemang

Förut var man tvungen att skicka ut varje mail individuellt innan ett evenemang. Om man ville framstå som proffsig och personlig det vill säga. Allt för vanligt även här med massutskick utan hänsyn till personen.

Idag gör möjligheten med automatisering att ett arbetsflöde kan vara datumbaserat. Och genom det kan du bättre kommunicera runt evenemang, helger eller speciella tillfällen.

Tips: Allt som har ett datum kan användas i ett datumbaserat arbetsflöde. Så om du har till exempel kontoförnyelser eller förnyelser av abonnemang, kan du börja meddela i god tid och öka karaktären av brådskande ju närmare datumet kommer.

Läs mer: 5 datumbaserade arbetsflöden du nu kan använda för att vårda leads 

Anpassa Kommunikationen Efter Typ Av Aktivitet

Nästan alla typer av aktiviteter ett lead genomför på din hemsida kan spåras och utnyttjas i avancerade system för automatiserad marknadsföring. Den här typen av intelligens kan utlösa automatisk kommunikation som kopplar med leadset på ett mer meningsfullt sätt.

Tips: Om någon besöker ”gratis konsultation” eller ”gratis demo” sidan men inte fyller i formuläret, kan du sätta upp ett arbetsflöde som mailar de tre dagar senare och påminner de att fylla i formuläret. Detta kan hjälpa till att flytta intresserade människor i säljtratten fortare.

Läs mer vad Kunocreative skriver: 5 tips för att starta med vård av leads via beteende som utlösande faktor

3.     Att Hantera Leads

Poängsätta Leads Baserat på Data

Att jobba med poängsättning av leads är en annan standardfunktion i automatiserad marknadsföring. Samtidigt en av de svårare att genomföra i organisationen och hålla vid liv då det måste till en förändring i hur organisationen samarbetar mellan marknad och sälj.

Poängsättning möjliggör eller hjälper till att bestämma hur du klarar av att hantera kommunikationen med individuella kontakter. När du efter en tid samlat in information i din automatiseringsprogramvara kan du börja poängsätta ett leads engagemang, beteende och demografisk information med vad du vet just då.

Tips: Poängsättning av leads utvecklas såklart över tid. Och det är jätteviktigt att diskussion löpande genomförs med interna intressenter. I början måste du planera in att tillsammans med sälj gå igenom kvaliteten på leads varannan vecka minst. Sedan när poängsättningen successivt mognar kan ni minska ner till en gång i månaden och så småningom en gång per kvartal. Här har du ett exempel på en modell du kan använda. Poängsättningen av leads får aldrig stanna upp och måste löpande utsättas för revision.

Här kan du också läsa vad kunocreative skriver om kvalificeringskriterier.

Uppdatera Olika Stadier I Livscykeln

När du väl fått igång poängsättning kan du mer exakt avspegla ett leads nivå i inköpsprocessen. Så till exempel när ett leads når ett givet nummer kan systemet automatiskt flytta leadset till ett nytt stadie i livscykeln. Det stadiet indikerar att leadset blivit en affär värd att fullfölja med resultatet att en säljare kontaktar leadset personligen.

Tips: Säkerställ att CRM fält som ”Status på leadset” och ”Möjlighetsgrad” eller den benämning som ni använder är anpassade efter de olika stadierna i livscykeln. Då kan ni sätta upp arbetsflöden så när sälj gör en förändring hos sig, utlöser det en förändring i livscykel stadie i programvaran för automatiserad marknadsföring.

Så här fungerar det i HubSpot´s programvara.

Skicka Leads Till CRM Systemet

En väldigt bra sak med automatiserad marknadsföring är att leads får en jämn kvalitet. Det vill säga sälj får aldrig ”dåliga” leads då de tas bort innan de hamnar hos sälj.

Tips: Sätt upp en smart lista i programvaran för automatiserad marknadsföring som endast tillåter leads kvalificerade av marknad respektive sälj, kunder och möjligheter att synkronisera med ert CRM system. På så sätt hamnar inte ”dåliga” leads hos sälj.

Meddela Sälj Förändringar I Ett Leads Status

Även om ett lead är kopplat till CRM systemet betyder inte det att sälj har uppmärksamheten på varje steg som leadset tar i säljtratten. Här kan programvaran för automatisering hjälpa till genom att skicka påminnelser och andra uppdateringar när ett lead gör något nytt på hemsidan!

Tips: Förändringar i poängsättningen för leads hjälper till att prioritera i leads Listan! Skapa underrättelser som går direkt till den som äger leadset när leadset når ett tröskelvärde.

Exempel från HubSpot: Hur du sätter upp interna email underrättelser i arbetsflöden

Summering

Att införa automatiserad marknadsföring är inte komplicerat men kräver en insats.

Det första är att få med sig ledningen: Hur du får ledningen med dig på inbound marketing.