Tips För En Webbanalys Mätmodell - maxahemsidan
1506
post-template-default,single,single-post,postid-1506,single-format-standard,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Tips För En Webbanalys Mätmodell

Lästid 4 min

Har du någonsin snubblat med Webbanalysen innan du kommit igång?måttband

Du möter massor av siffror och ännu fler sätt att titta på siffrorna. För att inte nämna alla olika rapporter som det går att skapa!

Det är inte så konstigt att många marknadsförare och entreprenörer mår illa av förtvivlan. Och även om de är beslutna att använda sin närvaro på Internet för att öka trafiken, lead och omsättning, ger de upp och återgår till att fatta beslut baserade på känsla och erfarenhet.

Så vad är alternativet? Jo utveckla en digital marknadsföring och mätmodell. En mätmodell som kommer hjälpa dig att strukturera ditt tänk om ditt verkliga syfte med hemsidan. Och du kommer också att kunna identifiera vad du skall mäta för att bedöma vad som är framgång eller misslyckande!

Med din marknadsföring och mätmodell kan du:

 • Organisera dina observationer till något hanterbart.
 • Göra förutsägelser om framtiden.
 • Veta var du skall experimentera och testa.
 • Ha ett gemensamt språk för att diskutera och förhandla beslut med kollegor.

Avinash Kaushik, i artiklar om starting right with analytics och creating a digital marketing and measurement model, förklarar exakt hur du skall förbereda dig. Kaushik ger rådet att svara på några existensiella frågor om verksamheten innan du dyker ner I data.

Han beskriver fem steg hur du skall utveckla din modell.

1. Fastställ affärsmålen med hemsidan

Varför existerar din hemsida? Vilka verksamhetsmål kommer att förbättras om hemsidan gör sitt jobb. Mer omsättning? Lägre kostnader? Mer kontroll på prognoser?

Mål placerar hemsidan stadigt i sammanhanget runt din verksamhet. Mål anpassar dina aktiviteter och resultat med mål från ledning och andra intressenter som investerare.

För de flesta marknadsförare är affärsmålen med hemsidan att generera fler köpare, att vårda de och omvandla de till leads eller kunder.

2. Specificera dina mål

När du definierar specifika mål så ansluter du hemsidans resultat med verksamhetens mål.

Mål definierar aktiviteter du vill att besökare skall göra. Och eftersom de flesta köpare passerar genom flera steg i inköpsprocessen så behöver du ha flera mål för hemsidan. Mål som kan inkludera t ex olika typer av nedladdningar, anmälan till nyhetsbrev, deltagande på webinarier, tid på hemsidan, viss sida, osv.

Exempel:

 • Antal nedladdningar av x eBok/Guide/Produktblad
 • Antal likes på sociala media knappar
 • Abonnemang Nyhetsbrev
 • Besök från betalda sökmotorer
 • Antal ifyllda kontaktformulär

3. Välj nyckeltal

Nu när du definierat mål så ska du välja de bästa nyckeltalen för att mäta utvecklingen. Nyckeltal är mer specifika än operationella mål. De måste vara något som ditt Webbanalys verktyg kan mäta.

Det finns flera olika mätetal I Webbanalys verktyget. Därför är det viktigt att välja de viktigaste mätetalen noga. De är dina nyckeltal eller “Key Performance Indicators KPI” KPI och är unika för varje verksamhet.

Exempel:

 • ROI
 • Värde per Besök
 • Värde på sida x
 • Konverteringsgrad för mål x
 • Genomsnittligt ordervärde
 • ”Love button”      användning i %

Nu borde du börja få en uppfattning om vilka mätetal du bör fokusera på. Skriv en shoppinglista. Ha inte fler än 10 KPI åt gången! Ha som regel att ett KPI måste stå för 10 % av helheten i viktighet. Ta bort eller konsolidera in i ett annat om det finns minsta risk för att ett KPI är värt mindre än 10 % av helheten.  Annars finns risk för att det blir för överväldigande både för dig och andra.

Finns många olika nyckeltal beroende på vad målen är

 1. Genomsnittligt ordervärde
 2. Konverteringsgrad
 3. Omsättning
 4. Omsättning per förvärv
 5. Kostnad per förvärv
 6. Uppgift-slutförande grad
 7. Mål konverteringar

Det finns ingen gräns för antalet bra KPI som du kan hitta. Allt beror på din verksamhet och branschen du verkar inom. Till exempel om du är verksam i en bransch där merparten av alla konverteringar sker via offline telefonsamtal. Då kan du använda ”Telefonsamtal” som ditt KPI.

Läs mer: Understanding-key-performance-indicators-kpis-just-like-that

Och när du har nyckeltal kan du börja konstruera olika tester och optimera för dem.

4. Sätt upp dina mål

Hur vet du om det går bra eller dåligt. Bestäm mål för dina mätetal och specifika värden som indikerar framgång eller misslyckande. För att sätta målen så tittar du historiskt hur det specifika KPI:et har presterat via Webbanalysverktyget vilket kan va svårt just nu om du inte satt mål. I övrigt behöver du prata med ekonomiavdelningen hur prognosen ser ut och viika finansiella åtaganden som finns under perioden (månad, kvartal, år).

Människor är inställda på att bli övertalade av specifika siffror. Om du säger att försäljningen ökat så kommer ingen att komma ihåg det. Men om du säger att genom åtgärd si och så har antalet nedladdningar ökat med 17 % med påföljande försäljningsökning på 4 % så kommer folk ihåg!

Välj nivån på målen försiktigt! De bör vara tillräckligt aggressiva för att påverka affärsmålen signifikant. Men de skall också vara görbara! Dessa sifffor kommer du att titta på dagligen och rapportera till din chef och andra delar i organisationen.

Nu vet du vad som är bra och dåligt, vad som utgör succé och vad som utgör misslyckande. Du har en numerisk måttstock som du kan använda i dina tester och optimeringsaktiviteter.

5. Välj ut dina viktiga segment

Segment är grupper av människor med gemensam karakteristika som besöker din hemsida. Dela in dina besökare i segment hur de kom till hemsidan (trafikkälla), vad de gjorde på hemsidan (beteende) och utfallet av besöket (målen som möttes/konverteringar). Eftersom människorna i segmenten har gemensamma karakteristika kan siffrorna avslöja något om deras avsikt. Kunskapen att 40 % av människor som besöker din hemsida, använder din TCO kalkyl är mindre användbart än om du segmenterar dina besökare och får kunskap om att 80 % av besökare som kom via organisk sökning använder kalkylatorn men endast 20 % som kommer från sociala media använder kalkylatorn.

Vidare skall du fokusera på segment som avancerar verksamheten. De kommer att producera mer trafik, leads och omsättning än andra segment. När du fokuserar på specifika segment så kommer du få tydligre resultat om du testar och optimerar. Du kommer att få mer specifika insikter om segmenten, om vad de vill ha mer av och mindre. Med en Webbanalys mätmodell kan du sluta med att vara överväldigad av analysdata och börja äga datat för dina egna syften.