Hur Du Spårar Användningen Av En Mobil App i Google Analytics - maxahemsidan
1319
post-template-default,single,single-post,postid-1319,single-format-standard,bridge-core-3.2.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Hur Du Spårar Användningen Av En Mobil App i Google Analytics

Lästid 6 min

Mobil appar är som du vet vardagsmat idag. Och en sådan kan vara gjord för att visa statistik omIMG_1245 dig. Till exempel en träningsapp där får du insikter om din träning, hur du äter för att öka resultatet och kan utvecklas fysiskt. Samma är det med Mobil App Analytics. Google Analytics har en funktion som spårar trafiken genom en ”app”. Funktionen heter Mobil App Analytics och ger dig kraftfull analys och värdefulla insikter i hur appen används. Och som i slutet av dagen gagnar affärsverksamheten och det är ju det viktiga.

Vad Är Mobil App Analytics?

Google Analytics för mobil appar fångar mobil app specifik användardata och integrerar den med ditt Google Analytics konto. Där kan du på vanligt sätt använda Google Analytics och genom ett antal rapporter analysera och utvärdera hur appen presterar inklusive:

 • antal installationer
 • enheter och nätverk som används för att få tillgång till appen
 • geografiskt läge och språk användare talar
 • köptotaler inom appen
 • anpassad spårning av specifikt innehåll som video
 • antalet skärmar per besök och den ordning som besökare rörde sig genom dessa skärmar

Hur Du Konfigurerar Mobil App Analytics

Konfigureringen av Mobil App Analytics sker i två steg. Och du måste ha editeringsrättigheter i Google Analytics samt tekniska kunskaper om appens utvecklingsmiljö. Enkelt uttryckt sköter du Google Analytics och app utvecklaren resten.

Innan du konfigurerar Mobil App Analytics måste du fundera på hur du vill att data skall synas. Detta så att inte kontostrukturen i Google Analytics förstör data på lång sikt.

Här följer några riktlinjer som hjälper dig att fånga korrekta data och samtidigt behålla en bra organiserad kontostruktur:

 • Spåra olika appar i separata egendomar

Ha en separat egendom för varje app med eget spårnings ID så undviker du att kombinera data oavsiktligt. Och begränsa antalet appar i samma egendom för att undvika att kontot når maxgränsen för antal och utlöser datasampling.

 • Spåra olika plattformar för en app i samma egendom

Om din app finns för flera olika plattformar (MinApp för Android och MinApp för iOS) bör du spåra de i samma egendom. Sen kan du via olika vyer organisera Google Analytics rapporter. Dock i det fall appen skiljer sig väldigt mycket vad gäller prestation eller användning beroende på plattform kan det vara en idé att spåra i olika egendomar.

 • Spåra app utgåvor baserat på liknande funktionalitet

Utgåvor av appen (MinApp: Original och MinApp: Special Utgåva) kan spåras i samma eller olika egendomar. Hur lik funktionaliteten är och vad för mål du har med rapporteringen bestämmer hur du gör.

 1. Spåra utgåvor med signifikant olika funktionalitet eller beteenden i separata

egendomar. Detta motverkar oavsiktlig sammanblandning av data som i grunden skiljer sig åt.

 1. Spåra utgåvor som är väldigt lika varandra i samma egendom. Detta gör att du kan

sammanföra och direkt jämföra data i Google Analytics rapporterna

 • Spåra olika app versioner i samma egendom

Google Analytics känner igen olika versioner av en app som du redan spårar vilket betyder att du inte behöver skapa en ny egendom varje gång du släpper en ny version. Så MinApp Original V1 och MinApp Original V1,5 spåras i samma egendom. Sen finns en rapport – App version – för att jämföra tidigare versioner av appen med den senaste.

(Om du vill spåra både appar och hemsidor i Google Analytics måste du ha olika spårnings ID och separata egendomar. App data kan endast synas i angivna app rapporter och data om hemsidor i angivna hemsidor rapporter. Andra konfigurationer stöds inte och resulterar i felaktig eller ofullständig data.)

Rapporter i Mobil App Analytics

Sammanfattningar av rapporter är samlade i Översikt över appar vyn som är standardrapporten i en app egendom. Sedan finns individuella App Analytics rapporter organiserade i fyra kategorier där varje kategori innehåller ännu fler rapporter.

 • Målgrupp – Var befinner de sig, hur ofta och hur länge har de använt appen och vilken typ av enhet är populärast bland besökare
 • Förvärv – Hur ofta laddas appen ned och installeras och vilken marknadskampanj är bäst på att attrahera besökare.
 • Beteende – Se i detalj hur användare interagerar med din app. Vilka skärmar som det tittas på vid ett typiskt besök. Eller konfigurera händelsespårning för att spåra knapptryckningar och videos. Här finns även tekniska undantag och app kraschar.
 • Omvandlingar – Ta reda på din apps verkliga värde. Konfigurera mål och e-handel så du kan spåra hur resultatet utvecklas som ifyllda formulär eller försäljning.

Var för sig visar rapporterna hur människor använder din app. Tillsammans erbjuder de information som du behöver för att förstå och förbättra din app eller apps prestanda.

Exempel på insikter från Mobile App Analytics

Nedan följer ett antal exempel rapporter och hur de kan hjälpa till att ge beslutsunderlag för affärsverksamheten. Exemplen kommer från ett blogginlägg gjort under oktober 2013 av Kristoffer Olofsson som arbetar på Google London. Du kan hitta Kristoffer Olofsson på LinkedIn.

Hur optimerar du användarupplevelsen?

Appen är lanserad sedan en tid och genererar användare som appen interagerar med på olika sätt. Så nu vill du veta hur användare interagerar och rör sig i appen. Till exempel vill du ha svar på följande frågor:

 • Finns det flaskhalsar?
 • Var lämnar användare appen?
 • På vilket sätt beter sig användare olika beroende på operativsystem, språk, etc?

Beteendeflödesrapporten visar hur användare rör sig genom appen. Var de lämnar, hur de når vissa skärmar och i vilken ordning.

Nedan rapport visar att det är ett ganska stort tapp av användare från några av huvudskärmarna. Vad kan det bero på? Genom att gå djupare ner i datan kan du isolera problemet till om det avser ett specifikt operativsystem, app version, typ av användare, etc. Analysen hjälper till att förbättra användarupplevelsen.

 användarupplevelse

Hur prioriterar du olika frågeställningar?

Din app finns tillgänglig på marknaden men recensioner från användare indikerar att appen har tekniska problem. Den verkar som den kraschar emellanåt. Och för en utvecklare är det en verklighet som är obekväm men såklart är som den är. Buggar kommer alltid att finnas i någon form eller utsträckning.  Så frågan är hur du prioriterar och var du allokerar resurser.

Krascher och undantag rapporten visar på några nyckeldata som gör att det blir enklare att prioritera då den kastar ljus på information som:

 • Vilket är undantaget?
 • Vilken påverkan har undantaget?
 • Var och när uppstår det i appen?
 • På vilken typ av enheter, operativsystem, app versioner?

Nedan rapport visar att en bugg åtgärdades när uppgradering till version 2.1 genomfördes. Men att den versionen introducerade en annan bugg. Här är det viktigt att segmentera data för att försöka hitta mer information om undantagen så att rätt åtgärd sätts in. Till exempel kanske buggen endast dyker upp på Android och inte iOS.

Spåra problem

Mobile App Analytics skiljer i rapporter mellan krascher och undantag. Undantag är en delmängd av krascher då inte alla undantag är fatala. Rapporten ovan visar endast undantag klassade som fatala

Vilka funktioner och egenskaper skall du fokusera på?

Allt eftersom appen utvecklas blir det viktigare och viktigare att veta var satsade pengar ger mest tillbaka. Som vilka operativsystem och funktioner skall du satsa på.

Rapporten Enheter och nätverk ger intressant information. Till exempel bilden nedan som visar att de flesta användare har Android 4.0 eller högre. Endast en liten procent har Android 2.3 eller lägre. Slutsatsen blir att om supporten under 4.0 skulle tas bort så påverkas ett relativt litet antal användare.

Och på den positiva sidan skulle du kunna börja använda de ytterligare funktioner som 4.0+ ger och du skulle inte behöva supportera 2.3 och det kan undvika en del problem. Samtidigt kanske den låga användningen av versioner under 4.0 beror på att appen inte är optimerad för dessa användare och det skulle kunna vara intressant att titta närmare på det. Oavsett är det viktigt att titta på den här typen av data från olika vinklar för att fatta bäst beslut för verksamheten.

VILKA OPERATIVSYSTEM

Vilka användare skall du fokusera på?

Förhoppningsvis så växer antalet användare och således mängden data i Google Analytics vilket gör det möjligt att identifiera och agera mot viktiga segment. Här är beteende rapporter som sessionstid och lojalitet viktiga för att ge värdefulla insikter.

Enligt nedan bild så ökar konverteringsgraderna med längre besökslängd och flera besöksförekomster. Detta berättar att du bör fokusera på att hålla kvar och engagera – som i de flesta fall. Alltså vi vill att användare skall komma tillbaka till appen och därför behöver du också identifiera tidiga punkter där användare faller bort. Beteendeflödesrapporten kan hjälpa till med det. Data indikerar att återkommande användare och användare som engagerar med appen längre perioder har en större chans att konvertera. Denna information är väsentlig både för de som arbetar med marknadsföringen och utveckling av appens utformning.

Vilka användare 1

Vilka användare 2

Hur presenterar du data på bästa sätt?

Hittills har jag pratat om standardrapporterna i Google Analytics. Och rapporterna bygger på ett antal standard dimensioner och mätetal i Google Analytics. Men du kan även skapa anpassade dimensioner och mätetal för att fånga data som inte finns tillgänglig automatiskt. Anpassade dimensioner (och mätetal) gör det möjligt att skapa rapporter som är vettiga för en specifik verksamhet och med en terminologi som verksamheten känner igen och förstår, även för de som är obekanta med Google Analytics. Hur du skapar anpassade dimensioner och mätetal i Google Analytics behandlas i ett separat inlägg!

Mobile App Analytics kit för app utvecklare gör det möjligt att implementera Google Analytics för appar. Detta öppnar upp för kraftfull analys och värdefulla insikter i hur appen används. Och i slutet av dagen gagnar det affärsverksamheten och det är ju det verkligt viktiga.