maxahemsidan vänder sig till marknadsförare som vill lära sig mer om hur de kan få hemsidan att producera resultat.

maxahemsidan vill lära ut hur en hemsida som ger rätt upplevelse bidrar till att effektivisera marknadsföringen och stärka konkurrenskraften.

Syftet med maxahemsidan är att ge tips och tricks hur öka andelen återkommande besökare. Och med kontroll!

maxahemsidan täcker ämnena:
-Hur hemsidan utifrån inbound marketing metodik marknadsförs och integreras i organisationen.
-Kvalitetssäkring och resultatuppföljning med hjälp av Google Analytics och andra verktyg som Google Search Console, Google Tag Manager och Google Data Studio.

Hur värdefull är hemsidan?

Ett enkelt sätt att ta reda på det är att göra en uppskattning av hur mycket som spenderas på hemsidan varje år i form av webbutveckling, webbdesign och digital marknadsföring. Normalt omfattar det byråarvode, kostnader för digitalt media och löner/konsultarvoden (eller del av). Och hemsidan är säkert värd mycket mer än kostnaden för hemsidan, kanske 10 gånger mer!

För du förväntar dig säkert en 10x avkastning. Den här faktorn kan du justera och slutresultatet behöver inte vara exakt. Poängen är, hemsidan är värd mycket mer än summan av dess kostnader och du bör ha en god uppfattning om vad värdet är. Hemsidan är varumärkets ansikte.

Webbanalys bör prata verksamhetens språk!

Då tid är pengar, är en god förståelse för värdet av hemsidan viktig för att beloppet som investeras skall vara i rätt proportion till hemsidans värde.

Vidare att personen som det investeras tid i kan prata samma språk som den strategiska kärnverksamheten i organisationen. Inte endast kan teknik och analys av data. En kritisk framgångsfaktor för att få chefer i en organisation att fatta affärsbeslut baserade på Webbanalys, är att använda samma språk som affärsverksamheten! Litar inte chefer på Webbanalys personens skarpsinne vad gäller affärsverksamheten, finns stor risk att hemsidans förändring baserad på Webbanalys stannar upp.

Kolla den här videon från Google om hur du skapar en Webbanalys mätmodell!

About me

I'm driven by my deep passions in life— web analytics, the natuConnyre of Northern Sweden, and chilling with the thoroughbred retired racehorse that I love to ride. But let's talk about the web stuff. Through my 10 years plus working with marketing and sales in the IT industry, I've developed a knack for web analytics and inbound marketing. I enjoy staying on top of current trends, and am inspired by the possibilities and solutions I see for businesses looking to expand their reach. With customized, actionable insights, I help develop websites that attract, convert, and delight customers.
//Lars Norén
  ROOI cover image  
GACert
Hubcert